När det gäller elektriska element eller uppvärmningsproblem..

Ta kontakt med oss!!!! Tel 0411-85049

 

Vårt företag har 45-årig erfarenhet från tillverkning av elektriska element för industrin, med speciell inriktning på plast, gummi och förpackningsindustrin.

.. se vårt tillverknings och leveransprogram...

Jokaprodukter AB